Supportlivscykel för Databricks Runtime

Databricks släpper runtimes som Beta- och GA-versioner. Databricks har stöd för GA-versioner i sex månader, såvida inte körningsversionen är:

  • En LTS-version (Long Term Support). LTS-versioner släpps var sjätte månad och stöds i två hela år.
  • En Databricks Light-körning. Ljusversioner stöds till 12 månader efter lanseringen eller två månader efter nästa Databricks Light-version, beroende på vilket som inträffar först.

Arbetsbelastningar i körningsversioner som inte stöds kan fortsätta att köras, men de får inte stöd eller korrigeringar för Databricks.

Mer information finns i följande tabeller.

Supportlivscykel för Databricks Runtime-versioner

Fas Garantier
Beta Serviceavtal för support är inte tillämpliga. Mer information finns i Förhandsversioner av Databricks Runtime.
Fullständigt stöd Viktiga stabilitets- och säkerhetskorrigeringar är bakåtporterade.

Fullständigt stöd för Databricks Runtime-versioner varar i sex månader, med undantag för
Lts-versioner (Long Term Support), som Databricks släpper var sjätte månad och har stöd för i två år.
Support upphör (EOS) Versionen stöds inte:

* Arbetsbelastningar som körs på dessa versioner får inget Databricks-stöd
* Databricks kommer inte att backportera korrigeringar

Versioner som stöds tillsammans med datum då support upphör publiceras i versioner som stöds.

Versioner som inte stöds publiceras i versioner som inte stöds.
Livslängdens slut (EOL) Databricks förbehåller sig rätten att ta bort en versionsversion från API:et när som helst när supporten har upphört, utan föregående meddelande.

Supportlivscykel för Databricks Light-versioner

Fas Garantier
Beta Serviceavtal för support är inte tillämpliga. Mer information finns i Förhandsversioner av Databricks Runtime.
Fullständigt stöd Viktiga stabilitets- och säkerhetskorrigeringar är bakåtporterade.

Fullständigt stöd varar till 12 månader efter lanseringen eller två månader efter nästa Databricks Light-version, beroende på vilket som kommer först.
Support upphör (EOS) Versionen stöds inte:

* Arbetsbelastningar som körs på dessa versioner får inget Databricks-stöd
* Databricks kommer inte att backportera korrigeringar

Supportdatumet är antingen 12 månader efter lanseringen eller två månader efter nästa Databricks Light-version, beroende på vilket som inträffar först.
Livslängdens slut (EOL) Databricks förbehåller sig rätten att ta bort en versionsversion från API:et när som helst när supporten har upphört, utan föregående meddelande.

Anteckning

Produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part, inklusive de som anges i Databricks-integreringarna, omfattas inte av den här policyn.

Information om hur du skapar Databricks-körningsversionssträngen för REST API-anrop finns i Körningsversionssträngar.