divoperator (Databricks SQL)

Returnerar den integrerade delen av divisionen av divisor med dividend.

Syntax

divisor div dividend

Argument

  • divisor: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt eller intervall.
  • dividend: En matchande intervalltyp om divisor är ett intervall, ett numeriskt annars.

Returer

EN BIGINT

Om dividend är 0, INTERVAL '0' SECOND eller INTERVAL '0' MONTH så genererar operatorn ett DIVIDE_BY_ZERO fel.

Exempel

> SELECT 3 div 2;
 1
> SELECT -5.9 div 1;
 -5

> SELECT -5.9 div 0;
 Error: DIVIDE_BY_ZERO

> SELECT INTERVAL '100' HOUR div INTERVAL '1' DAY;
 4