inline generatorfunktion med tabellvärde

Gäller för:check markerad ja Databricks SQL-kontroll markerad ja Databricks Runtime

Exploderar en matris med structs i en tabell.

Syntax

inline(expr)

Argument

  • expr: Ett ARRAY < STRUCT-uttryck > .

Returer

En uppsättning rader som består av de andra uttrycken i urvalslistan och fälten i structarna.

Om expr är NULL skapas inga rader.

infogad kan bara placeras i urvalslistan eller en LATERAL VY. När du placerar funktionen i urvalslistan får det inte finnas någon annan generatorfunktion i samma urvalslista.

Kolumnerna som skapas av infogade kolumner heter "col1", "col2", osv. som standard, men kan aliaskopplas med hjälp av ett alias tuppeln, AS (myCol1, myCol2)till exempel .

Exempel

> SELECT inline(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b'))), 'Spark SQL';
 1  a Spark SQL
 2  b Spark SQL