inline_outertabellvärdesgeneratorfunktion (Databricks SQL)

Spränger en matris med structs i en tabell med OUTER semantik.

Syntax

inline_outer(expr)

Argument

  • expr: Ett ARRAY-uttryck.

Returer

En uppsättning rader som består av de andra uttrycken i urvalslistan och fälten i strukturerna.

Om expr är NULL, eller om matrisen är tom skapas en enskild rad med nullvärden för attributen.

infogade kan bara placeras i urvalslistan eller i en LATERAL VY. När du placerar funktionen i urvalslistan får det inte finnas någon annan generatorfunktion i samma urvalslista.

Kolumnerna som skapas av inline_outer heter "col1", "col2" osv. som standard, men kan aliaseras med hjälp av en aliastuppeln, till AS (myCol1, myCol2)exempel .

Exempel

> SELECT inline_outer(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b')));
 1  a
 2  b