Funktionen log10

Gäller för:check markerad ja Databricks SQL-kontroll markerad som ja Databricks Runtime

Returnerar logaritmen expr för med bas 10.

Syntax

log10(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt.

Returer

EN DUBBEL.

Om expr är mindre än eller lika med 0 är resultatet NULL.

Exempel

> SELECT log10(10);
 1.0