log1pfunktion (Databricks SQL)

Returnerar log(1 + expr).

Syntax

log1p(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt uttryck.

Returer

EN DUBBEL.

Om expr är mindre än eller lika med -1 är resultatet NULL.

Exempel

> SELECT log1p(0);
 0.0