Microsoft Defender för servrar

Avsnittsbeskrivning: I det här avsnittet av Defender för molnet på fältet ansluter sig Aviv Mor till Yuri Diogenes för att prata om Microsoft Defender för uppdateringar av servrar, inklusive den nya integreringen med Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker (tidigare TVM). Aviv förklarar hur den här nya integreringen med Defender Vulnerability Management fungerar, fördelarna med den här integreringen, som omfattar programvaruinventering och enkel upplevelse att registrera. Aviv omfattar även integrering med MDE för Linux och Defender for Servers-stöd för den nya flermolnsanslutningen för AWS.  • 1:22 – Översikt över meddelanden för Microsoft Defender för servrar

  • 5:50 – Migreringsväg från Qualys VA till Defender Vulnerability Management

  • 7:12 – Defender Sårbarhetshanteringsfunktioner i Defender för servrar

  • 8:38 – Hotidentifieringar för Defender för servrar

  • 9:52 – Defender för servrar i AWS

  • 12:23 – Registreringsprocess för Sårbarhetshantering i Defender i ett lokalt scenario

  • 13:20 – Demonstration

Lär dig hur du undersöker svagheter med Microsoft Defender för Endpoint Hantering av hot och säkerhetsrisker.

Nästa steg