Azure- och GitHub-integrering

Lär dig hur GitHub och Azure fungerar tillsammans så att du kan skapa och distribuera appar.

GitHub-åtgärder för Azure

Kom igång

Verktyg för att interagera med GitHub Actions

Kom igång

Azure Pipelines och GitHub-integrering

Instruktioner

Hantera Azure-principer med GitHub

Kom igång