Så här installerar du Azure-bibliotekspaket för Python

Azure SDK för Python består av många enskilda bibliotek som kan installeras i python- eller conda-standardmiljöer.

Bibliotek för Python-standardmiljöer visas i paketindexet.

Paket för conda-miljöer visas i Microsoft-kanalen på anaconda.org. Azure-paket har namn som börjar med azure-.

Med dessa Azure-bibliotek kan du skapa och hantera resurser på Azure-tjänster (med hjälp av hanteringsbiblioteken, vars paketnamn börjar med azure-mgmt) och ansluta till dessa resurser från appkoden (med hjälp av klientbiblioteken, vars paketnamn börjar med bara azure-).

Installera den senaste versionen av ett paket

pip install <package>

pip install hämtar den senaste versionen av ett paket i din aktuella Python-miljö.

På Linux-system måste du installera ett paket för varje användare separat. Det går inte att installera paket för alla användare med sudo pip install .

Du kan använda valfritt paketnamn som anges i paketindexet. På indexsidan letar du efter de funktioner du behöver i kolumnen Namn i kolumnen Namn och letar sedan upp och väljer länken PyPI i kolumnen Paket .

Installera specifika paketversioner

Ange önskad version på kommandoraden med pip install.

pip install <package>==<version>

Du hittar versionsnummer i paketindexet. På indexsidan letar du efter de funktioner du behöver i kolumnen Namn i kolumnen Namn och letar sedan upp och väljer länken PyPI i kolumnen Paket . Om du till exempel vill installera en version av azure-storage-blob paketet kan du använda: pip install azure-storage-blob==12.19.0.

Installera förhandsversionspaket

Om du vill installera den senaste förhandsversionen av ett paket tar du med --pre flaggan på kommandoraden.

pip install --pre <package>

Microsoft släpper regelbundet förhandsversionspaket som stöder kommande funktioner. Förhandsversionspaketen kommer med förbehållet att paketet kan komma att ändras och får inte användas i produktionsprojekt.

Du kan använda valfritt paketnamn som anges i paketindexet.

Verifiera en paketinstallation

Så här verifierar du en paketinstallation:

pip show <package>

Om paketet är installerat pip show visar version och annan sammanfattningsinformation, annars visas ingenting i kommandot.

Du kan också använda pip freeze eller pip list för att se alla paket som är installerade i din aktuella Python-miljö.

Du kan använda valfritt paketnamn som anges i paketindexet.

Avinstallera ett paket

Så här avinstallerar du ett paket:

pip uninstall <package>

Du kan använda valfritt paketnamn som anges i paketindexet.