Azure Database for PostgreSQL-dokumentation

Azure Database for PostgreSQL är en relationsdatabastjänst baserad på Postgres-databasmotorn med öppen källkod. Det är en fullständigt hanterad databas som en tjänst som kan hantera verksamhetskritiska arbetsbelastningar med förutsägbar prestanda, säkerhet, hög tillgänglighet och dynamisk skalbarhet.