Användbara resurser för att arbeta med Kusto-frågespråk i Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel använder Azure Monitors Log Analytics-miljö och Kusto-frågespråk (KQL) för att skapa frågor som undergird mycket av Sentinels funktioner, från analysregler till arbetsböcker till jakt. Den här artikeln innehåller resurser som kan hjälpa dig att arbeta med Kusto-frågespråk, vilket ger dig fler verktyg för att arbeta med Microsoft Sentinel, oavsett om du är säkerhetstekniker eller analytiker.

Tekniska resurser från Microsoft

Dokumentation om Microsoft Sentinel

Dokumentation om Azure Monitor

Referensguider

Microsoft Sentinel Learn-moduler

Andra resurser

Microsoft TechCommunity-bloggar

Utbildnings- och kunskapsresurser

Nästa steg