Dokumentation om StorSimple

Lär dig hur du använder Azure StorSimple, en integrerad lagringslösning som hanterar lagringsaktiviteter mellan lokala enheter på plats och lagring i Azure-molnet.

StorSimple virtuell matris

Översikt

Kom igång

StorSimple 8000-serien

Översikt

Kom igång

StorSimple Data Manager

Översikt

Kom igång

StorSimple för Cloud Solutions Providers Program

Översikt

Kom igång