Kom igång med Azure Synapse Analytics

Den här självstudien är en steg-för-steg-guide genom de viktigaste funktionsområdena i Azure Synapse Analytics. Självstudien är den perfekta utgångspunkten för någon som vill ha en guidad rundtur genom de viktigaste scenarierna i Azure Synapse Analytics. När du har följt stegen i självstudien har du en Synapse-arbetsyta. Den här självstudien innehåller även steg för att aktivera en arbetsyta för din dedikerade SQL-pool (tidigare SQL DW). När arbetsytan har skapats kan du börja analysera data med dedikerad SQL pool, serverlös SQL pool eller serverlös Apache Spark-pool.

Följ stegen i den ordning som visas nedan så tar du en rundtur i många av funktionerna och lär dig hur du använder dess kärnfunktioner.