Share via


Hantera Azure Time Series Insights Gen2

Anteckning

Tjänsten Time Series Insights (TSI) stöds inte längre efter mars 2025. Överväg att migrera befintliga TSI-miljöer till alternativa lösningar så snart som möjligt. Mer information om utfasning och migrering finns i vår dokumentation.

När du har skapat din Azure Time Series Insights Gen2-miljö med hjälp av Azure CLI eller Azure Portal kan du ändra dina åtkomstprinciper och andra miljöattribut så att de passar dina affärsbehov.

Hantera miljön

Du kan hantera din Azure Time Series Insights Gen2-miljö med hjälp av Azure Portal. Det finns några viktiga skillnader mellan en Gen2-miljö och Gen1 S1- eller Gen1 S2-miljöer att tänka på när du hanterar din miljö via Azure Portal:

 • Fönstret Azure Portal Gen2-översikt innehåller följande ändringar:

  • Kapaciteten tas bort eftersom den inte gäller för Gen2-miljöer.
  • Egenskapen Tidsserie-ID läggs till. Den avgör hur dina data partitioneras.
  • Referensdatauppsättningar tas bort.
  • Den visade URL:en dirigerar dig till Azure Time Series Insights Explorer.
  • Namnet på ditt Azure Storage-konto visas.
 • Fönstret Konfigurera i Azure Portal tas bort eftersom skalningsenheter inte gäller för Azure Time Series Insights Gen2-miljöer. Du kan dock använda Lagringskonfiguration för att konfigurera det nyligen introducerade varma lagret.

 • Fönstret Referensdata för Azure Portal tas bort i Azure Time Series Insights Gen2 eftersom referensdatakonceptet har ersatts av Time Series Model (TSM).

Azure Time Series Insights Gen2-miljön i Azure Portal

Nästa steg