Vad är Azure-brandväggen för webbaserade program?

Brandväggen för webbaserade program (WAF) tillhandahåller ett centraliserat skydd för dina webbprogram mot vanliga sårbarheter och hot. Webbprogram utsätts i allt högre grad för skadliga attacker som utnyttjar kända sårbarheter. SQL inmatning och skriptkörning mellan webbplatser är några av de vanligaste attackerna.

WAF overview

Det är svårt att förhindra sådana attacker i programkoden. Det kan kräva rigoröst underhåll, korrigeringar och övervakning i flera lager i programtopologin. En centraliserad brandvägg för webbaserade program gör säkerhetshanteringen mycket enklare. En WAF ger även programadministratörer bättre skydd mot hot och intrång.

En WAF-lösning kan reagera snabbare på ett säkerhetshot genom att centralt korrigera en känd säkerhetsrisk, i stället för att skydda varje enskild webbapp.

Tjänst som stöds

WAF kan distribueras med tjänsten Azure Application Gateway, Azure Front Door och Azure Content Delivery Network (CDN) från Microsoft. WAF på Azure CDN är för närvarande under offentlig förhandsversion. WAF har funktioner som är anpassade för varje specifik tjänst. Mer information om WAF-funktioner för varje tjänst finns i översikten för varje tjänst.

Nästa steg