Dela via


az billing role-assignment

Den här kommandogruppen är i förhandsversion och under utveckling. Referens- och supportnivåer: https://aka.ms/CLI_refstatus

Tilldelning av faktureringsroll.

Kommandon

Name Description Typ Status
az billing role-assignment delete

Ta bort en rolltilldelning för anroparen på ett faktureringskonto. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal eller Microsoft-kundavtal.

Kärna Förhandsgranska
az billing role-assignment list

Visa en lista över rolltilldelningar för anroparen på ett faktureringskonto. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal eller Microsoft-kundavtal.

Kärna Förhandsgranska
az billing role-assignment show

Visa rolltilldelningsinformationen för anroparen inom olika omfång. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal eller Microsoft-kundavtal.

Kärna Förhandsgranska

az billing role-assignment delete

Förhandsgranskning

Kommandogruppen "faktureringsrolltilldelning" är i förhandsversion och under utveckling. Referens- och supportnivåer: https://aka.ms/CLI_refstatus

Ta bort en rolltilldelning för anroparen på ett faktureringskonto. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal eller Microsoft-kundavtal.

az billing role-assignment delete --account-name
                 --name
                 [--invoice-section-name]
                 [--profile-name]
                 [--yes]

Exempel

InvoiceSectionRoleAssignmentDelete

az billing role-assignment delete --account-name "{billingAccountName}" --profile-name "{billingProfileName}" --name "{billingRoleAssignmentName}" --invoice-section-name "{invoiceSectionName}"

Obligatoriska parametrar

--account-name

Det ID som unikt identifierar ett faktureringskonto.

--name -n

Det ID som unikt identifierar en rolltilldelning.

Valfria parametrar

--invoice-section-name

Det ID som unikt identifierar ett fakturaavsnitt.

--profile-name

Det ID som unikt identifierar en faktureringsprofil.

--yes -y

Fråga inte efter bekräftelse.

standardvärde: False
Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.

az billing role-assignment list

Förhandsgranskning

Kommandogruppen "faktureringsrolltilldelning" är i förhandsversion och under utveckling. Referens- och supportnivåer: https://aka.ms/CLI_refstatus

Visa en lista över rolltilldelningar för anroparen på ett faktureringskonto. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal eller Microsoft-kundavtal.

az billing role-assignment list --account-name
                [--invoice-section-name]
                [--profile-name]

Exempel

Lista rolltilldelningar efter faktureringskontoomfång

az billing role-assignment list --account-name "{billingAccountName}"

Visa en lista över rolltilldelningar efter faktureringsprofilomfång

az billing role-assignment list --account-name "{billingAccountName}" --profile-name "{billingProfileName}"

Visa en lista över rolltilldelningar efter fakturaavsnittsomfång

az billing role-assignment list --account-name "{billingAccountName}" --profile-name "{billingProfileName}" --invoice-section-name "{invoiceSectionName}"

Obligatoriska parametrar

--account-name

Det ID som unikt identifierar ett faktureringskonto.

Valfria parametrar

--invoice-section-name

Det ID som unikt identifierar ett fakturaavsnitt.

--profile-name

Det ID som unikt identifierar en faktureringsprofil.

Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.

az billing role-assignment show

Förhandsgranskning

Kommandogruppen "faktureringsrolltilldelning" är i förhandsversion och under utveckling. Referens- och supportnivåer: https://aka.ms/CLI_refstatus

Visa rolltilldelningsinformationen för anroparen inom olika omfång. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal eller Microsoft-kundavtal.

az billing role-assignment show --account-name
                --name
                [--invoice-section-name]
                [--profile-name]

Exempel

Visa en rolltilldelning för anroparen på ett faktureringskonto

az billing role-assignment show --account-name "{billingAccountName}" --name "{billingRoleAssignmentName}"

Visa en rolltilldelning för anroparen i en faktureringsprofil

az billing role-assignment show --account-name "{billingAccountName}" --profile-name "{billingProfileName}" --name "{billingRoleAssignmentName}"

Visa en rolltilldelning för anroparen i ett fakturaavsnitt

az billing role-assignment show --account-name "{billingAccountName}" --profile-name "{billingProfileName}" --name "{billingRoleAssignmentName}" --invoice-section-name "{invoiceSectionName}"

Obligatoriska parametrar

--account-name

Det ID som unikt identifierar ett faktureringskonto.

--name -n

Det ID som unikt identifierar en rolltilldelning.

Valfria parametrar

--invoice-section-name

Det ID som unikt identifierar ett fakturaavsnitt.

--profile-name

Det ID som unikt identifierar en faktureringsprofil.

Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.