az internet-analyzer profile

Anteckning

Den här referensen är en del av Internet-analyzer-tillägget för Azure CLI (version 2.0.67 eller senare). Tillägget installeras automatiskt första gången du kör kommandot az internet-analyzer profile . Läs mer om tillägg.

Kommandon för att hantera internetanalysprofilen.

Kommandon

az internet-analyzer profile create

Skapa en internetanalysprofil.

az internet-analyzer profile delete

Ta bort internetanalysprofilen.

az internet-analyzer profile list

Visa en lista över internetanalysprofiler.

az internet-analyzer profile show

Visa internetanalysprofil.

az internet-analyzer profile update

Uppdatera internetanalysprofilen.

az internet-analyzer profile create

Skapa en internetanalysprofil.

az internet-analyzer profile create --name
                  --resource-group
                  [--enabled-state {Disabled, Enabled}]
                  [--location]
                  [--tags]

Exempel

Skapar en Internet Analyzer-profil i en resursgrupp

az internet-analyzer profile create --resource-group "MyResourceGroup" --name "MyProfile" \
--location "WestUs" --enabled-state "Enabled"

Obligatoriska parametrar

--name

Namnet på den Internet Analyzer-profil som ska skapas.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--enabled-state

Experimentets tillstånd.

accepterade värden: Disabled, Enabled
--location -l

Plats. Värden från: az account list-locations. Du kan konfigurera standardplatsen med hjälp av az configure --defaults location=<location>.

--tags

Blankstegsavgränsade taggar: key[=value] [key[=value] ...]. Använd "" för att rensa befintliga taggar.

az internet-analyzer profile delete

Ta bort internetanalysprofilen.

az internet-analyzer profile delete --name
                  --resource-group

Exempel

Tar bort en Internet Analyzer-profil i en resursgrupp

az internet-analyzer profile delete --resource-group "MyResourceGroup" --name "MyProfile"

Obligatoriska parametrar

--name

Namnet på den Internet Analyzer-profil som ska tas bort.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

az internet-analyzer profile list

Visa en lista över internetanalysprofiler.

az internet-analyzer profile list --resource-group

Exempel

Lista Internet Analyzer-profiler i en resursgrupp

az internet-analyzer profile list --resource-group "MyResourceGroup"

Obligatoriska parametrar

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

az internet-analyzer profile show

Visa internetanalysprofil.

az internet-analyzer profile show --name
                 --resource-group

Exempel

Hämtar en Internet Analyzer-profil efter profil-ID

az internet-analyzer profile show --resource-group "MyResourceGroup" --name "MyProfile"

Obligatoriska parametrar

--name

Namnet på den Internet Analyzer-profil som ska visas.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

az internet-analyzer profile update

Uppdatera internetanalysprofilen.

az internet-analyzer profile update --name
                  --resource-group
                  [--enabled-state {Disabled, Enabled}]
                  [--location]
                  [--tags]

Exempel

Uppdateringar en Internet Analyzer-profil i en resursgrupp

az internet-analyzer profile update --resource-group "MyResourceGroup" --name "MyProfile" \
--enabled-state "Enabled"

Obligatoriska parametrar

--name

Namnet på den Internet Analyzer-profil som ska uppdateras.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--enabled-state

Experimentets tillstånd.

accepterade värden: Disabled, Enabled
--location -l

Plats. Värden från: az account list-locations. Du kan konfigurera standardplatsen med hjälp av az configure --defaults location=<location>.

--tags

Blankstegsavgränsade taggar: key[=value] [key[=value] ...]. Använd "" för att rensa befintliga taggar.