Dela via


az keyvault region

Hantera MHSM i flera regioner.

Kommandon

Name Description Typ Status
az keyvault region add

Lägg till regioner för den hanterade HSM-poolen.

Kärna Allmän tillgänglighet
az keyvault region list

Hämta regionsinformation som är associerad med den hanterade HSM-poolen.

Kärna Allmän tillgänglighet
az keyvault region remove

Ta bort regioner för den hanterade HSM-poolen.

Kärna Allmän tillgänglighet
az keyvault region wait

Placera CLI i vänteläge tills ett villkor för HSM uppfylls.

Kärna Allmän tillgänglighet

az keyvault region add

Lägg till regioner för den hanterade HSM-poolen.

az keyvault region add --hsm-name
            --region
            [--no-wait]
            [--resource-group]

Exempel

Lägg till regioner för den hanterade HSM:en.

az keyvault region add --region-name westus2 --hsm-name myhsm --resource-group myrg

Obligatoriska parametrar

--hsm-name

Namnet på HSM.

--region --region-name -r

Regionnamnet.

Valfria parametrar

--no-wait

Vänta inte tills den långvariga åtgärden har slutförts.

standardvärde: False
--resource-group -g

Fortsätt endast om Key Vault tillhör den angivna resursgruppen.

Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.

az keyvault region list

Hämta regionsinformation som är associerad med den hanterade HSM-poolen.

az keyvault region list --hsm-name
            [--resource-group]

Obligatoriska parametrar

--hsm-name

Namnet på HSM.

Valfria parametrar

--resource-group -g

Fortsätt endast om Key Vault tillhör den angivna resursgruppen.

Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.

az keyvault region remove

Ta bort regioner för den hanterade HSM-poolen.

az keyvault region remove --hsm-name
             --region
             [--no-wait]
             [--resource-group]

Exempel

Ta bort regioner för den hanterade HSM:en.

az keyvault region remove --region-name westus2 --hsm-name myhsm --resource-group myrg

Obligatoriska parametrar

--hsm-name

Namnet på HSM.

--region --region-name -r

Regionnamnet.

Valfria parametrar

--no-wait

Vänta inte tills den långvariga åtgärden har slutförts.

standardvärde: False
--resource-group -g

Fortsätt endast om Key Vault tillhör den angivna resursgruppen.

Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.

az keyvault region wait

Placera CLI i vänteläge tills ett villkor för HSM uppfylls.

az keyvault region wait --hsm-name
            [--created]
            [--custom]
            [--deleted]
            [--exists]
            [--interval]
            [--resource-group]
            [--timeout]
            [--updated]

Exempel

Pausa CLI tills regionerna har uppdaterats.

az keyvault region wait --hsm-name myhsm --updated

Obligatoriska parametrar

--hsm-name

Namnet på HSM.

Valfria parametrar

--created

Vänta tills du har skapat med "provisioningState" på "Lyckades".

standardvärde: False
--custom

Vänta tills villkoret uppfyller en anpassad JMESPath-fråga. T.ex. provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Vänta tills den har tagits bort.

standardvärde: False
--exists

Vänta tills resursen finns.

standardvärde: False
--interval

Avsökningsintervall i sekunder.

standardvärde: 30
--resource-group -g

Fortsätt endast om Key Vault tillhör den angivna resursgruppen.

--timeout

Maximal väntetid i sekunder.

standardvärde: 3600
--updated

Vänta tills det har uppdaterats med provisioningState på Lyckades.

standardvärde: False
Globala parametrar
--debug

Öka loggningsverositeten för att visa alla felsökningsloggar.

--help -h

Visa det här hjälpmeddelandet och avsluta.

--only-show-errors

Visa bara fel och ignorera varningar.

--output -o

Utdataformat.

accepterade värden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standardvärde: json
--query

JMESPath-frågesträng. Mer http://jmespath.org/ information och exempel finns i.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--verbose

Öka loggningsverbositeten. Använd --debug för fullständiga felsökningsloggar.