az network application-gateway ssl-profile

Hantera SSL-profiler för programgatewayen.

Kommandon

az network application-gateway ssl-profile add

Lägg till SSL-profiler för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile list

Visa en lista över befintliga SSL-profiler för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile remove

Ta bort en befintlig ssl-profil för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile show

Visa en befintlig ssl-profil för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile update

Uppdatera SSL-profilerna för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile add

Lägg till SSL-profiler för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile add --gateway-name
                        --name
                        --resource-group
                        [--cipher-suites]
                        [--client-auth-config {False, True}]
                        [--disabled-protocols]
                        [--min-protocol-version]
                        [--policy-name]
                        [--policy-type {Custom, CustomV2, Predefined}]
                        [--trusted-client-cert]

Exempel

Lägg till ssl-profil för en befintlig programgateway.

az network application-gateway ssl-profile add --gateway-name MyAppGateway -g MyResourceGroup --name MySslProfile

Obligatoriska parametrar

--gateway-name

Namnet på programgatewayen.

--name

Namnet på den SSL-profil som är unik inom en Application Gateway.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--cipher-suites

SSL-chiffersviter ska aktiveras i den angivna ordningen till programgatewayen.

--client-auth-config --client-auth-configuration

Konfiguration av klientautentisering för programgatewayresursen.

accepterade värden: False, True
--disabled-protocols --disabled-ssl-protocols

Blankstegsavgränsad lista över protokoll som ska inaktiveras.

--min-protocol-version

Lägsta version av Ssl-protokollet som ska stödjas på programgatewayen.

--policy-name

Namn på Ssl-princip.

--policy-type

Typ av SSL-princip.

accepterade värden: Custom, CustomV2, Predefined
--trusted-client-cert --trusted-client-certificates

Matris med referenser till betrodda klientcertifikat för Application Gateway.

az network application-gateway ssl-profile list

Visa en lista över befintliga SSL-profiler för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile list --gateway-name
                        --resource-group

Exempel

Visa en lista över alla SSL-profiler för en befintlig programgateway.

az network application-gateway ssl-profile list --gateway-name MyAppGateway -g MyResourceGroup

Obligatoriska parametrar

--gateway-name

Namnet på programgatewayen.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

az network application-gateway ssl-profile remove

Ta bort en befintlig ssl-profil för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile remove --gateway-name
                         --name
                         --resource-group

Exempel

Ta bort SSL-profilen för en befintlig programgateway.

az network application-gateway ssl-profile remove --gateway-name MyAppGateway -g MyResourceGroup --name MySslProfile

Obligatoriska parametrar

--gateway-name

Namnet på programgatewayen.

--name

Namnet på den SSL-profil som är unik inom en Application Gateway.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

az network application-gateway ssl-profile show

Visa en befintlig ssl-profil för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile show --gateway-name
                        --name
                        --resource-group

Exempel

Visa ssl-profil för en befintlig programgateway.

az network application-gateway ssl-profile show --gateway-name MyAppGateway -g MyResourceGroup --name MySslProfile

Obligatoriska parametrar

--gateway-name

Namnet på programgatewayen.

--name

Namnet på den SSL-profil som är unik inom en Application Gateway.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

az network application-gateway ssl-profile update

Uppdatera SSL-profilerna för programgatewayen.

az network application-gateway ssl-profile update --gateway-name
                         --name
                         --resource-group
                         [--cipher-suites]
                         [--client-auth-config {False, True}]
                         [--disabled-protocols]
                         [--min-protocol-version]
                         [--policy-name]
                         [--policy-type {Custom, CustomV2, Predefined}]
                         [--trusted-client-cert]

Exempel

Uppdatera SSL-profilen för en befintlig programgateway.

az network application-gateway ssl-profile update --gateway-name MyAppGateway -g MyResourceGroup --name MySslProfile --client-auth-configuration False

Obligatoriska parametrar

--gateway-name

Namnet på programgatewayen.

--name

Namnet på den SSL-profil som är unik inom en Application Gateway.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--cipher-suites

SSL-chiffersviter ska aktiveras i den angivna ordningen till programgatewayen.

--client-auth-config --client-auth-configuration

Konfiguration av klientautentisering för programgatewayresursen.

accepterade värden: False, True
--disabled-protocols --disabled-ssl-protocols

Blankstegsavgränsad lista över protokoll som ska inaktiveras.

--min-protocol-version

Lägsta version av Ssl-protokollet som ska stödjas på programgatewayen.

--policy-name

Namn på Ssl-princip.

--policy-type

Typ av SSL-princip.

accepterade värden: Custom, CustomV2, Predefined
--trusted-client-cert --trusted-client-certificates

Matris med referenser till betrodda klientcertifikat för Application Gateway.