az sf cluster reliability

Hantera tillförlitligheten för ett kluster.

Kommandon

az sf cluster reliability update

Uppdatera tillförlitlighetsnivån för den primära noden i ett kluster.

az sf cluster reliability update

Uppdatera tillförlitlighetsnivån för den primära noden i ett kluster.

az sf cluster reliability update --cluster-name
                 --reliability-level {Bronze, Gold, Platinum, Silver}
                 --resource-group
                 [--auto-add-node]

Exempel

Ändra klustertillförlitlighetsnivån till "Silver".

az sf cluster reliability update -g group-name -c cluster1 --reliability-level Silver

Obligatoriska parametrar

--cluster-name -c

Ange namnet på klustret, om det inte anges kommer det att vara samma som resursgruppsnamnet.

--reliability-level

Hållbarhetsnivå.

accepterade värden: Bronze, Gold, Platinum, Silver
--resource-group -g

Ange resursgruppens namn. Du kan konfigurera standardgruppen med .az configure --defaults group=<name>

Valfria parametrar

--auto-add-node

Lägg till antal noder automatiskt när du ändrar tillförlitligheten.