Dela via


Vilka är skillnaderna mellan Microsoft Defender för molnet Apps och Microsoft 365 Cloud App Security?

I den här artikeln beskrivs skillnaderna mellan Defender för molnet Apps och Microsoft 365 Cloud App Security.

Både Microsoft Defender för molnet Apps och Microsoft 365 Cloud App Security nås via Microsoft Defender-portalen. Beroende på din licens har du antingen åtkomst till Microsoft 365 Cloud App Security eller hela lösningen Defender för molnet Apps.

Mer information finns i Microsoft 365-licensieringsdatabladet.

Microsoft Defender för Cloud Apps

Microsoft Defender för molnet Apps är en omfattande lösning mellan SaaS som ger djup synlighet, starka datakontroller och förbättrat skydd mot hot i dina molnappar. Med den här tjänsten kan du få insyn i Shadow IT genom att identifiera molnappar som används. Du kan styra och skydda data i apparna när du sanktionerar dem till tjänsten.

Microsoft 365 Cloud App Security

Microsoft 365 Cloud App Security är en delmängd av Microsoft Defender för molnet Apps som ger bättre synlighet och kontroll för Microsoft 365.

Microsoft 365 Cloud App Security innehåller hotidentifiering baserat på användaraktivitetsloggar, identifiering av Shadow IT för appar som har liknande funktioner som Microsoft 365-erbjudanden, kontroll av appbehörigheter till Microsoft 365 och tillämpa åtkomst- och sessionskontroller. Microsoft 365 Cloud App Security har åtkomst till alla funktioner i Microsoft Defender för molnet Apps, men stöder endast Microsoft 365-appanslutningen.

Funktionsstöd

Kapacitet Funktion Microsoft Defender för Cloud Apps Microsoft 365 Cloud App Security
Cloud Discovery Identifierade appar 31 000 + molnappar Över 750 molnappar med liknande funktioner som Microsoft 365
Distribution för identifieringsanalys
 • Manuell uppladdning
 • Automatisk uppladdning – Logginsamlare och API
 • Intern Defender för Endpoint-integrering
 • Manuell logguppladdning
  Logga anonymisering för användarsekretess Ja
  Åtkomst till fullständig Cloud App-katalog Ja
  Riskbedömning av molnappar Ja
  Analys av molnanvändning per app, användare, IP-adress Ja
  Löpande analys och rapportering Ja
  Avvikelseidentifiering för identifierade appar Ja
  Informationsskydd Stöd för dataförlustskydd (DLP) Kors-SaaS DLP och datadelningskontroll Använder befintlig Office DLP (tillgängligt i Office E3 och senare)
  Appbehörigheter och möjlighet att återkalla åtkomst Ja Ja
  Principinställning och tillämpning Ja
  Integrering med Microsoft Purview Ja
  Integrering med DLP-lösningar från tredje part Ja
  Hotidentifiering Avvikelseidentifiering och beteendeanalys För Kors-SaaS-appar inklusive Microsoft 365 För Microsoft 365-appar
  Manuell och automatisk aviseringsreparation Ja Ja
  SIEM-anslutningsprogram Ja. Aviseringar och aktivitetsloggar för saaS-appar över flera platser. Endast för Microsoft 365-aviseringar
  Integrering med Microsoft Intelligent Security Graph Ja Ja
  Aktivitetsprinciper Ja Ja
  Appkontroll för villkorsstyrd åtkomst Övervakning och kontroll av realtidssessioner Alla molnbaserade och lokala appar För Microsoft 365-appar
  Cloud Platform Security Säkerhetskonfigurationer För Azure, AWS och GCP För Azure

  Nästa steg

  Läs mer om grunderna i Komma igång med Defender för molnet Apps.

  Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa till. Om du vill få hjälp eller support för ditt produktproblem öppnar du ett supportärende.