Share via


Distribuera Microsoft Defender för Endpoint på macOS med Jamf Pro

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Lär dig hur du distribuerar Microsoft Defender för Endpoint på macOS med Jamf Pro.

Viktigt

Den här artikeln innehåller information om verktyg från tredje part. Detta tillhandahålls för att hjälpa till att slutföra integreringsscenarier, men Microsoft tillhandahåller inte felsökningsstöd för verktyg från tredje part.
Kontakta tredjepartsleverantören för support.

Det här är en process i flera steg. Du måste utföra alla följande steg:

Varning

Det går inte att paketera om installationspaketet för Defender för Endpoint. Detta kan påverka produktens integritet negativt och leda till negativa resultat, inklusive men inte begränsat till att utlösa manipuleringsaviseringar och uppdateringar som inte kan tillämpas.

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.