Share via


Avregistrera enheter

Gäller för:

Plattformar

  • macOS
  • Linux
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Följ motsvarande instruktioner beroende på vilken distributionsmetod du föredrar.

Statusen för en enhet växlar till Inaktiv sju (7) dagar efter avregistrering.

Data, till exempel tidslinje, aviseringar, sårbarheter osv., från enheter som har avregistrerats finns kvar i Microsoft Defender-portalen tills den konfigurerade kvarhållningsperioden upphör att gälla.

Enhetens profil (utan data) finns kvar i enhetsinventeringen i högst 180 dagar.

Enheter som inte varit aktiva under de senaste 30 dagarna räknas inte in på de data som återspeglar organisationens exponeringspoäng för Defender Vulnerability Management och Microsoft Secure Score for Devices.

Om du bara vill visa aktiva enheter kan du filtrera efter sensorhälsotillstånd, enhetstaggar eller datorgrupper.

Avregistrera Windows-enheter

Avregistrera servrar

Avregistrera icke-Windows-enheter

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.