Dela via


Bättre tillsammans: Microsoft Defender Antivirus och Microsoft Defender för Endpoint

Gäller för:

Plattformar

  • Windows

Microsoft Defender Antivirus är nästa generations skyddskomponent i Microsoft Defender för Endpoint (Microsoft Defender för Endpoint).

Även om du kan använda en antiviruslösning som inte kommer från Microsoft med Microsoft Defender för Endpoint finns det fördelar med att använda Microsoft Defender Antivirus tillsammans med Defender för Endpoint. Inte bara är Microsoft Defender Antivirus en utmärkt nästa generations antiviruslösning, utan kombineras med andra Defender för Endpoint-funktioner, till exempel slutpunktsidentifiering och svar och automatiserad undersökning och reparation, får du bättre skydd som samordnas mellan produkter och tjänster.

13 skäl att använda Microsoft Defender Antivirus tillsammans med Microsoft Defender för Endpoint

# Fördel Varför det spelar roll
1 Delning av antivirussignaler Microsofts program och tjänster delar signaler i företagsorganisationen, vilket ger en starkare enskild plattform. Se Insikter från MITRE ATT&CK-baserad utvärdering av Microsoft Defender för Endpoint.
2 Hotanalys och din poäng för enheter Microsoft Defender Antivirus samlar in underliggande systemdata som används av hotanalys och Microsoft Secure Score for Devices. Detta ger organisationens säkerhetsteam mer meningsfull information, till exempel rekommendationer och möjligheter att förbättra organisationens säkerhetsstatus.
3 Prestanda Microsoft Defender för Endpoint är utformat för att fungera med Microsoft Defender Antivirus, så att du får bättre prestanda när du använder dessa erbjudanden tillsammans. Utvärdera Microsoft Defender Antivirus och Microsoft Defender för Endpoint.
4 Information om blockerad skadlig kod Mer information och åtgärder för blockerad skadlig kod finns i Microsoft Defender Antivirus och Microsoft Defender för Endpoint. Förstå skadlig kod & andra hot.
5 Minska attackytan Organisationens säkerhetsteam kan minska dina sårbarheter (attackytor), vilket ger angripare färre sätt att utföra attacker. Minskning av attackytan använder molnskydd för ett antal regler. Få en översikt över minskning av attackytan.
6 Nätverksskydd Organisationens säkerhetsteam kan skydda nätverket genom att blockera specifika URL:er och IP-adresser. Skydda nätverket.
7 Indikatorer, till exempel fil, IP-adress, URL och/eller certifikat, tillåt eller blockera indikatorer Organisationens säkerhetsteam kan importera hotinformation, som blockerar kända indikatorer för kompromettering (IoC: er) Få en översikt över indikator för kompromettering (IoC).
8 Filblockering Organisationens säkerhetsteam kan blockera specifika filer. Stoppa och placera filer i karantän i nätverket.
9 Granskningshändelser Granskningshändelsesignaler är tillgängliga i funktioner för slutpunktsidentifiering och svar. (Dessa signaler är inte tillgängliga med antiviruslösningar som inte kommer från Microsoft.)
10 Filåterställning via OneDrive Om du använder Microsoft Defender Antivirus tillsammans med Office 365, och din enhet attackeras av utpressningstrojaner, skyddas dina filer och kan återställas. Återställning av OneDrive-filer och Windows Defender ta skydd mot utpressningstrojaner ett steg längre.
11 Reglerad mappåtkomst Organisationens säkerhetsteam kan minska skadlig kod från att kryptera slutanvändardata genom att förhindra att okända program eller tjänster kan skriva till skyddade mappar. Få en översikt över kontrollerad mappåtkomst.
12 Geografiska data Geografiska data är kompatibla med ISO-270001 och datakvarhållning och tillhandahålls enligt organisationens valda geografiska suveränitet. Se Efterlevnadserbjudanden: ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Standards.
13 Teknisk support Genom att använda Microsoft Defender för Endpoint tillsammans med Microsoft Defender Antivirus har du ett företag som behöver teknisk support. Felsöka tjänstproblemoch granska händelseloggar och felkoder med Microsoft Defender Antivirus.

Läs mer

Microsoft Defender för Endpoint

Hantering av säkerhetsrisker i Microsoft Defender

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.