Få Business Central på din mobila enhet

Komma åt Business Central från en mobil enhet. Du kan navigera genom dina affärsdata, använda funktioner som till exempel Skicka till Excel eller Microsoft 365, visa aktuella diagram och KPI-er, e-posta försäljningsofferter och fakturor, samt ta och bifoga bilder med din kamera. Följ stegen nedan för att hämta programmet och komma igång.

Tips

Vill du ha en app på datorns skrivbord i Windows eller macOS? Se Hämta appen för Business Central Desktop.

Skaffa appen på min mobila enhet

 1. Installera appen Business Central på den mobila enheten genom att hämta programmet från App Store, eller Google Play.

 2. Starta programmet från din mobila enhet.

 3. Ange ditt användarnamn och lösenord som du skapade under registreringen på Business Central och följ instruktionerna på skärmen.

  Om ditt Business Central har mer än en produktionsmiljö ombeds du välja vilken miljö du vill använda (kräver Business Central 2020, utgivningscykel 2 och senare).

Du bör nu ha tillgång till Business Central och kan visa och redigera data.

Tips

Om du vill ansluta appen till en sandbox-miljö väljer du knappen Avancerade alternativoch väljer sedan inloggningsalternativet Moln-sandbox. Om du har mer än en sandboxmiljö väljer du relevant miljö.

Använda Business Central lokalt?

Om du använder Business Central lokalt kan du också njuta av fördelarna med mobilappen. Installationen sker på liknande sätt, men med några undantag.

 1. Installera appen Business Central på den mobila enheten genom att hämta programmet från App Store, eller Google Play.

 2. Starta programmet från din mobila enhet.

 3. Istället för att ange en e-postadress på sidan Välkommen väljer du knappen Avancerade alternativ och sedan inloggningsalternativet Lokalt.

 4. I rutan Tjänstens namn på nästa sida anger du den webbadress som du använder för att öppna Business Central, exempelvis https://mybusinesscentral:443/BC170. Be administratören om du är osäker.

 5. Ange sedan ditt användarnamn och lösenord för at få åtkomst till Business Central.

  När detta är utfört öppnas Business Central-appen.

Anteckning

Prata med administratören om du får problem med att få appen att fungera korrekt. Detta kan bero på att en förutsättning saknas, eller på en ofullständig konfiguration. Mer information finns i Förbereda miljön för mobilappen eller Felsöka Business Central-mobilappen lokalt.

Se även

Vanliga frågor och svar om mobilappar
Gör dig redo att göra affärer
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här