Dela via


Jobb (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Jobb. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Jobb att skapa en ny post i position, eller markera en position i listan och klicka sedan på Redigera att ändra en befintlig post position.

Använd det här formuläret om du vill skapa och hantera jobb.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Jobb

Åtgärder för jobb

Åtgärdsknapp

Beskrivning

Jobb

Skapa ett nytt jobb.

Kopiera från

Kopiera jobbkraven från en jobbmall eller från ett annat jobb.

ADA

Skriva ut information om fysiska krav för det valda jobbet. Välj ett av följande alternativ:

  • Ställ in ADA-krav för det valda jobbet.

  • Skriv ut ADA-krav för det valda jobbet.

Anteckning

Den här knappen är endast tillgänglig om konfigurationsnyckeln för ADA har valts.

Underhåll versioner

Öppna den Underhåll jobbversioner form, där du kan underhålla information om startdatum för jobbet.

Förnya

Uppdatera data för den valda posten.

Exportera till Microsoft Excel

Exportera information från den valda posten i Microsoft Excel.

Bilagor

Öppna den Dokumenthantering form, där du kan bifoga dokument till den valda jobb-posten.

Jobbdetaljer

§

Beskrivning

Jobb

Ange ett unikt namn eller ID för jobbet.

Beskrivning

Ange en beskrivning av jobbet.

Titel

Ange titeln på jobbet.

Maximalt antal befattningar

Markera det här alternativet om du vill ange ett visst antal positioner som kan associeras med jobbet.

Obegränsat

Markera det här alternativet om du vill tillåta ett obegränsat antal positioner som ska associeras med jobbet.

Heltidslön

Ange en anställningsfaktor från 0 till 1. Värdet 1 visar ett heltidsjobb. Ange ett nummer mellan 0 och 1 för deltidsanställning. Ett halvtidsjobb kan exempelvis vara.5.

Jobbklassificering

§

Beskrivning

Jobbtyp

Välj en jobbtyp för jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Jobbtyper och befrielsestatus (formulär)

Funktion

Välj en funktion som ska associeras med det valda jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Jobbfunktioner (formulär).

Fältgruppen Beskrivning

Ange ytterligare information om jobbet klassificering.

Kompensation

§

Beskrivning

Nivå

Välj en lönenivå. Lönenivåerna bestäms av den typ av kompensationsplan som du anger.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Nivåer (formulär).

Planföretag

Välj företaget som ansvarar för undersökningen har använts för att fastställa de marknadsbaserade betala intervallet för det här jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Företag med planer (formulär).

Referensjobb

Ange jobbkoden som planföretaget använder för det här jobbet.

Källa

Ange källan för information om marknadsbaserade löneintervall.

Lägre tröskelvärde

Ange det minimibelopp som någon i det här jobbet får betalas.

Kontrollpunkt

Ange det belopp som är bas-nivån för en medarbetare i det här jobbet.

Högre tröskelvärde

Ange det maximala belopp som någon i det här jobbet får betalas.

Färdigheter

§

Beskrivning

Kompetens

Välj en färdighet till kompetenskraven för jobbet.

Beskrivning

Beskrivning av färdigheten.

Nivå

Den föreskrivna nivån för färdigheten. Olika jobb kan kräva olika nivåer för samma färdighet.

Betydelse

Hur viktig färdigheten. Olika jobb kan kräva olika nivåer av betydelse för samma färdighet.

Intyg

§

Beskrivning

Intygstyp

Välj en certifikattyp som du vill lägga till kompetenskraven för jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Kompetensen - intyg (formulär).

Beskrivning

Beskrivning av certifikatet.

Betydelse

Viktighetsgrad för certifikatet. Olika jobb kan kräva olika nivåer av betydelse för samma certifikat.

Tester

§

Beskrivning

Testtyp

Välj Testtyp av att lägga till kompetenskraven för jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Kompetensen - tester (formulär).

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Beskrivning

Beskrivning av provningen.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Utbildning

§

Beskrivning

Utbildning

Välj en utbildning disciplin för att lägga till kompetenskraven för jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Ämnesområden för utbildning (formulär).

Beskrivning

Beskrivning av utbildning-disciplin.

Betydelse

Betydelsen av utbildning-disciplin nivå. Olika jobb kan kräva olika nivåer av betydelse för samma utbildning disciplin.

Kontroller

§

Beskrivning

Kontrolltyp

Välj typ av gallring till kompetenskraven för jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Screening-typer (formulär).

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Kontrollbeskrivning

Beskrivning av screening.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Jobbuppgifter

§

Beskrivning

Jobbuppgift

Välj en projektaktivitet tilldela till jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Jobbuppgifter (formulär).

Beskrivning

Beskrivning av aktiviteten för jobbet.

Notering

Ange ytterligare information om aktiviteten för jobbet.

Ansvarsområden

§

Beskrivning

Ansvarsområde

Välj ett ansvarsområde som du vill lägga till kompetenskraven för jobbet.

Informationen i det här fältet underhålls i följande formulär:

 Ansvarsområden (formulär).

Beskrivning

Beskrivning av ansvarsområdet.

Notering

Ange ytterligare information om området ansvar.

Se även

Befattningar (formulär)

Dokumenthantering (formulär)

Underhålla versioner jobb (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).