Om hjälpen i Microsoft Dynamics AX

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I det här avsnittet innehåller allmän information om hur du hittar och använder hjälpen i Microsoft Dynamics AX. Den här hjälpen innehåller specialiserad assistans för företagsanvändare, systemadministratörer och programutvecklare. Resurser som är tillgängliga varierar beroende på om du öppnar hjälpen från webben eller i det lokala nätverket.

Använda hjälp för Microsoft Dynamics AX Hjälp

Hjälpmedel i hjälp

Lands-/regionspecifika ämnen för Microsoft Dynamics AX

Med hjälp av Microsoft Dynamics AX-ordlista

Ytterligare resurser för Microsoft Dynamics AX-användare

Microsoft Dynamics AX form list

Använd uppgiftsregistrering för att skapa dokument och annat utbildningsmaterial

Ta reda på vilken version av Microsoft Dynamics AX du använder