Kostnadsredovisning

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kostnadsredovisning är processen med spårning, registrering och analys av kostnader som är kopplade till produkter och aktiviteter för en organisation. Den kan omfatta spårning och hantering av kostnader för lager, tillverkning av produkter, färdiga varor och omkostnader.

Med Microsoft Dynamics AX kan du använda med följande kostnadsredovisningsmetoder:

  1. Normal kostnadsredovisning

  2. Standardkostnadsredovisning

  3. Absorptionskostnadsredovisning

Det finns inställningar på produktionsorder som påverkar hur produktionsuppskattningar och produktionskostnad hanteras och värderingar av lagerrörelser.

Följande produktionsentiteter används för beräkning av kostnader:

  • Strukturlisteberäkningar används för att bestämma vilka råvaruartiklar som ska användas för att skapa en färdig produkt, och för att summera de totala materialkostnaderna.

  • Flöden innehåller operationer, arbete och resurser som krävs för att producera en given produkt och används för att beräkna och arbetskostnader och tillverkningsomkostnader.

  • Kostnadsredovisningsbladet används för att skapa kostnadsgrupper.

Snabb överblick över kostnadsredovisning

Viktiga uppgifter

Primära formulär

Kör en uppskattning

Resultat från strukturlisteberäkningar (formulär)

Skapa kostnadskategorier

Budgetmodell för kostnadsredovisning (formulär)

Skapa en kostnadsjournal

Kostnadsrader (formulär)

Konvertering av standardkostnad (formulär)

Integrering av kostnadsredovisning

Kostnadsredovisning kan integreras med följande moduler och resurser från Microsoft:

  1. Redovisning

  2. Produktionskontroll

  3. Projekthantering och redovisning

  4. Lager

Se även

Ställa in och underhålla kostnadsredovisning

Arbeta med kostnadsredovisning

Rapporter i Microsoft Dynamics AX