Inställningar för kapacitetsadministration för Datateknik och Datavetenskap

Gäller för: Datateknik och Datavetenskap i Microsoft Fabric

Administratörer köper Microsoft Fabric-kapaciteter baserat på beräknings- och skalningskraven för företagets analysbehov. Administratörer ansvarar för att hantera kapaciteten och styrningen. De måste styra och hantera beräkningsegenskaperna för datateknik- och science analytics-program.

Viktigt

Microsoft Fabric är för närvarande i förhandsversion. Den här informationen gäller en förhandsversionsprodukt som kan ändras avsevärt innan den släpps. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här.

Microsoft Fabric-kapacitetsadministratörer kan nu hantera och styra sina Datateknik- och Datavetenskap-inställningar från administratörsinställningar portalen. Administratörer kan konfigurera Spark-miljön för sina användare genom att aktivera beräkning på arbetsytenivå, välja en standardkörning och även skapa eller hantera spark-egenskaper för sina kapaciteter.

Från Admin-portalen går du till avsnittet Datateknik/Vetenskapsinställningar och väljer en specifik kapacitet enligt följande animering:

En gif som visar konfigurationen av kapacitetsinställningar för Datateknik/vetenskap.

Nästa steg