Ändra principen för datakvarhållning

Viktigt

Microsoft Fabric är en förhandsversion.

Kvarhållningsprincipen styr den mekanism som automatiskt tar bort data från tabeller eller materialiserade vyer. Det är användbart att ta bort data som kontinuerligt flödar till en tabell och vars relevans är åldersbaserad. Principen kan till exempel användas för en tabell som innehåller diagnostikhändelser som kan bli ointressanta efter två veckor. Standardprincipen för datakvarhållning är 36 500 dagar.

Mer information finns i Kvarhållningsprincip.

Förutsättningar

Ändra datakvarhållningsprincip

  1. Bläddra till din KQL-databas och välj principen Hantera>datakvarhållning

    Skärmbild som visar fliken Hantera i en KQL-databas.

  2. Ange en tidsperiod och välj Klar. Som standard lagras dina data i 36 500 dagar.

    Skärmbild av fönstret för datakvarhållningsprincip med standardvärde.