Dela via


Hantera Android Enterprise-systemappar i Microsoft Intune

Innan du tilldelar en Android Enterprise-systemapp till en enhet måste du först aktivera appen i Microsoft Intune. Systemappar stöds på Android Enterprise-enheter. Du kan aktivera en systemapp för dedikerade Android Enterprise-enheter, fullständigt hanterade enheter, Företagsägda Android Enterprise-enheter med arbetsprofil eller Personligt ägda Android Enterprise-arbetsprofiler. När du inte längre behöver systemappen kan du inaktivera den. Android Enterprise-systemappar aktiverar eller inaktiverar appar som redan ingår i plattformen. Om du vill aktivera en app tilldelar du systemappen som Obligatorisk. Om du vill inaktivera en app tilldelar du systemappen som Avinstallera. Systemappar kan inte tilldelas som tillgängliga för en användare.

Aktivera en systemapp i Intune

Du kan aktivera en Android Enterprise-systemapp i Intune med hjälp av följande steg:

 1. Logga in på Microsoft Intune administrationscenter.
 2. Välj Appar>Alla appar>Lägg till.
 3. I fönstret Välj apptyp går du till tillgängliga Andra typer och väljer Android Enterprise-systemapp.
 4. Klicka på Välj. Stegen Lägg till app visas. På sidan Appinformation lägger du till appinformationen:
  • Appnamn: Ange namnet på appen.
  • Utgivare: Ange namnet på appens utgivare.
  • Paketnamn: Ange ett paketnamn. Intune verifierar att paketnamnet är giltigt.
 5. Visa sidan Omfångstaggar genom att klicka på Nästa.
 6. Klicka på Välj omfångstaggar om du vill lägga till omfångstaggar för appen. Mer information finns i Använda rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och omfångstaggar för distribuerad IT.
 7. Klicka på Nästa för att visa sidan Tilldelningar .
 8. Välj grupptilldelningarna för appen. Om du vill aktivera appen tilldelar du appen som Obligatorisk. Mer information finns i Lägga till grupper för att organisera användare och enheter.
 9. Visa sidan Granska och skapa genom att klicka på Nästa. Granska de värden och inställningar som du har angett för appen.
 10. När du är klar klickar du på Skapa för att aktivera appen i Intune.

Bladet Översikt för den app som du har skapat visas.

Obs!

Du måste arbeta med enhetens OEM-tillverkare för att hitta paketnamnet för den app som du vill aktivera/inaktivera.

Du kan inte skapa en Android Enterprise-systemapp när det finns samma app i Managed Google Play i Intune.

Avsnittet Anteckningar visas inte för en Android Enterprise-systemapp och kan inte redigeras.

Appen som du har skapat visas i applistan, där du kan tilldela den till de grupper som du väljer.

Inaktivera en systemapp i Intune

Du kan inaktivera en Android Enterprise-systemapp i Intune med hjälp av följande steg:

 1. Logga in på Microsoft Intune administrationscenter.
 2. Välj Appar>Alla appar.
 3. Välj systemappen i applistan.
 4. Ändra tilldelningen för den här appen till Avinstallerad och spara.

Nästa steg