Installera en app för skydd mot mobilhot

Tips

Det finns en mängd olika MTD-appar på marknaden. Din organisation bör tala om för dig vilken som ska användas. Om du uppmanas att installera en MTD-app och inte omedelbart omdirigeras för att konfigurera eller installera appen kontaktar du IT-supporten för att få hjälp. Den här artikeln innehåller även länkar till butikslistor.

Som en del av organisationens säkerhetskrav kan du behöva installera en MTD-leverantörsapp (Mobile Threat Defense). Den här typen av app identifierar och varnar dig för hot på enheten, till exempel misstänkta appar, nätverk eller säkerhetsproblem i operativsystemet.

Om du inte har den MTD-app som krävs blockeras du från att logga in på skyddade, hanterade appar (till exempel Microsoft Excel eller OneDrive) med ditt arbets- eller skolkonto. I den här artikeln får du lära dig hur du konfigurerar en MTD-app och får åtkomst igen.

MTD-appar för iOS

Följande MTD-appar används ofta på iOS-enheter. Välj en app för att öppna listan i App Store.

MTD-appar för Android

Följande MTD-appar används ofta på Android-enheter. Välj en app för att öppna dess lista i Google Play.

Information som din organisation kan se

Din organisation kan inte se några data, till exempel texter, e-postmeddelanden och bilder, i dina personliga appar. MTD-appen rapporterar information om dina appar, till exempel namn och version, till din organisation. Den faktiska informationen som rapporteras beror på vilken MTD-leverantör ditt företag använder. Din organisation kan se:

 • Appnamn
 • App-ID: Det unika namn som identifierar appen i Google Play.
 • Appversion och kort versionsnummer: De specifika versionsnumren för en app.
 • Appsamling och dynamisk storlek: Mängden utrymme som en app använder på enheten.

Konfigurera MTD-app

När du loggar in på en skyddad app uppmanas du att installera en MTD-app. Följ stegen på skärmen för att slutföra installationen och få åtkomst till den skyddade appen.

Mer kontext finns i iOS - eller Android-anvisningarna i det här avsnittet. De här stegen är kompletterande och är inte avsedda att ersätta de instruktioner som visas på skärmen.

Om du uppmanas att installera en MTD-app men inte är säker på vilken som ska installeras kontaktar du IT-supporten om du behöver hjälp.

Enhetsregistrering

Enhetsregistrering krävs för att bekräfta din identitet och ansluta ditt skol- eller arbetskonto till din enhet. Om enheten inte är registrerad vägleds du automatiskt genom dessa steg på skärmen innan du installerar MTD-appen.

Mer information om enhetsregistrering finns i Registrera din personliga enhet i organisationens nätverk.

iOS-konfiguration

De här stegen börjar på skärmen Hämta åtkomst , som visas när du har loggat in på en skyddad app.

 1. På skärmen Hämta åtkomst följer du anvisningarna för att installera MTD-appen som krävs av din organisation.
 2. Gå tillbaka till skärmen Hämta åtkomst och välj Öppna.
 3. MTD-appen ber om behörighet att öppna Microsoft Authenticator. Välj Öppna.
 4. Välj ditt arbetskonto för att logga in.
 5. Vänta medan MTD-appen söker igenom enheten efter säkerhetshot.
 6. Gå tillbaka till den skol- eller arbetsapp som du ursprungligen försökte komma åt. I det här läget kan din organisation uppmana dig att konfigurera andra appsäkerhetskrav, till exempel att skapa en PIN-kod.
 7. Nu bör du ha åtkomst till appen. Om du fortfarande är blockerad:
  • På skärmen Hämta åtkomst väljer du Kontrollera igen.
  • Gå till MTD-appen och sök efter befintliga hot. Slutför de rekommenderade stegen för att lösa hotet och få åtkomst igen.

Android-installation

De här stegen börjar på skärmen Hämta åtkomst , som visas när du har loggat in på en skyddad app.

 1. På skärmen Hämta åtkomst följer du anvisningarna för att installera MTD-appen som krävs av din organisation.
 2. Gå tillbaka till skärmen Hämta åtkomst och välj Öppna.
 3. MTD-appen ber om din behörighet att komma åt vissa delar av enheten om den behöver det. För att den här appen ska fungera korrekt måste du tillåta åtkomst till kontakter. Begärda behörigheter varierar mellan MTD-leverantörer.
 4. Välj ditt arbetskonto för att logga in.
 5. Vänta medan MTD-appen söker igenom enheten efter säkerhetshot.
 6. Gå tillbaka till den skol- eller arbetsapp som du ursprungligen försökte komma åt. I det här läget kan din organisation uppmana dig att konfigurera andra appsäkerhetskrav, till exempel att skapa en PIN-kod.
 7. Nu bör du ha åtkomst till appen. Om du fortfarande är blockerad:
  • På skärmen Hämta åtkomst väljer du Kontrollera igen.
  • Gå till MTD-appen och sök efter befintliga hot. Slutför de rekommenderade stegen för att lösa hotet och få åtkomst igen.

Lösa ett hot

Om ett hot identifieras och överskrider organisationens definierade hotnivå kommer din organisation antingen att:

 • Blockera åtkomst: Blockerar dig från att använda organisationens skyddade appar när du är inloggad på ditt arbets- eller skolkonto.
 • Rensa data: Tar bort dina arbets- eller skoldata från en eller flera av organisationens skyddade appar.

Så här löser du ett hot och återfår åtkomsten till skyddade appar:

 1. Öppna MTD-appen på enheten.
 2. Läs igenom hotinformationen i appen, som förklarar hur hotet kan påverka din enhet om det lämnas olöst och hur du löser det.
 3. När du har gjort de nödvändiga ändringarna på enheten går du tillbaka till MTD-appen och startar en ny genomsökning. Upprepa de här stegen tills alla hot har lösts. Det kan ta några minuter innan ändringarna synkroniseras med din organisation. När ändringarna har synkroniserats får du åtkomst till den skyddade appen igen.

Få support

Gå till Företagsportal webbplats för att hitta organisationens kontaktuppgifter. Kontakta dem om du vill ha hjälp med:

 • Identifiera vilken MTD-app som ska användas
 • Installation
 • Installationen misslyckades
 • Identifiera/lösa ett hot
 • Avinstallera en MTD-app

Dela apploggar med IT-support

Du kan också skicka dina apploggar till IT-supporten för att ge dem mer kontext om en misslyckad installation.

Nästa steg

Se följande artiklar för att lära dig mer om hur hanterade appar fungerar, hur du hämtar dem och hur du känner igen att du använder en.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta företagets support. Mer kontaktuppgifter finns på Företagsportalens webbplats.