Dela via


Få support för Microsoft 365 för företag

Ta en titt på allt innehåll för småföretag på small business-hjälp och utbildning.

Kolla in Microsoft 365 hjälp för småföretag på YouTube.

Titta på: Få hjälp eller support

Kolla in den här videon och andra på vår YouTube-kanal.

Behöver du prata med någon på en gång? Ha kontouppgifterna redo när du ringer supporten.

Viktigt

Du måste vara administratör för en företags prenumeration för att kunna använda dessa supportvägar. Läs mer om administratörsroller för Administrationscenter för Microsoft 365. Om du inte är administratör för en organisation kan du använda den här supportsidan.

Börja med att kontrollera aktuell hälsostatus för dina tjänster. Du kan visa detaljerad information om aktuella och tidigare problem på Instrumentpanel för tjänststatus. Om du har ett problem som inte finns med i listan kan du få support på något av följande sätt:

Onlinesupport

Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online. Vi kan hjälpa dig att hitta en lösning eller ansluta dig till teknisk support.

Viktigt

Du måste ha köpt minst en prenumeration via Microsoft för att få åtkomst till Microsofts support. Om du har köpt alla dina prenumerationer via en partner kontaktar du din partner för support.

 1. Gå till administrationscentret på https://admin.cloud.microsoft. Om du får ett meddelandet där det står att du har inte behörighet för åtkomst till den här sidan eller för att utföra den här åtgärden, är du inte administratör. För mer information se Vem har administratörsbehörigheter i min verksamhet?
 2. Längst ned till höger på sidan väljer du Hjälp & support.
 3. Skriv en fråga eller ett nyckelord i textrutan. Om du får en listruta väljer du det alternativ som är närmast din fråga eller fortsätter skriva din fråga och trycker sedan på Retur.
 4. Om resultatet inte hjälper väljer du Kontakta support längst ned.
 5. Skriv en beskrivning av ditt problem, bekräfta ditt kontaktnummer och din e-postadress, välj önskad kontaktmetod och välj sedan Kontakta mig. Den förväntade väntetiden anges i fönstret Kontakta support.

Telefonsupport

I de flesta länder/regioner tillhandahålls faktureringssupport för Produkter och tjänster för Microsoft 365 för företag på engelska från 09:00 till 17:00, måndag till fredag. Stödet för lokala språk varierar beroende på land/region.

Teknisk support tillhandahålls på engelska 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och i vissa fall på lokala språk enligt beskrivningen.

Ha kontouppgifterna redo när du ringer.

Obs!

För att bättre skydda din organisation har vi lagt till ett PIN-baserat verifieringssteg till vår befintliga telefonbaserade verifieringsprocess. Om du kontaktar oss från ett nummer som inte är registrerat med din organisationsprofil, skickar Microsofts supportrepresentant en verifieringskod till det registrerade e-postmeddelandet eller telefonnumret i din Administrationscenter för Microsoft 365 profil. Du måste ange den här koden för supportrepresentanten för att ge dem åtkomst till organisationens konto.

Stöd för småföretag med Business Assist

Få ut mesta möjliga av din prenumeration med expertråd från småföretagsspecialister.

Business Assist för Microsoft 365 är utformat för småföretag för att ge dig och dina anställda tillgång dygnet runt till småföretagsspecialister medan din verksamhet utvecklas, från registrering till daglig användning. Mer information finns i Business Assist.

Med varje prenumeration på Microsoft 365 som drivs av 21Vianet tillhandahåller 21Vianet-support teknisk support, förförsäljning, fakturering och prenumerationssupport. Support är tillgänglig både online via Microsoft 365 som drivs av 21Vianet-portalen och per telefon för både betalda prenumerationer och utvärderingsprenumerationer.

Auktoriserade administratörer kan använda Microsoft 365 som drivs av 21Vianet-portalen för att skicka tjänstförfrågningar online och få åtkomst till supporttelefonnummer. Instruktioner finns i Kontakta support.

Microsoft 365 som drivs av 21Vianets tekniska supportteam felsöker endast de problem som är relaterade till Microsoft 365 som drivs av 21Vianet. Problem som kommer från kundnätverk faller utanför Microsoft 365-supportgränserna, och i dessa fall måste kunderna kontakta sitt nätverksteam för att få hjälp.

Supportalternativ för community och självservice

Självbetjäningssupport är tillgängligt för alla Microsoft 365-användare som drivs av 21Vianet-användare och innehåller felsökningsverktyg och videor, hjälpartiklar och videor samt forum och wikis i Microsoft 365-communityn. Mer självhjälpsresurser finns i Microsoft 365 som drivs av 21Vianet.

Support före försäljning

Support före försäljning för Microsoft 365 som drivs av 21Vianet ger hjälp med prenumerationsfunktioner och förmåner, planjämförelser, priser och licensiering samt hjälper till att identifiera rätt lösning för att uppfylla dina affärsbehov. Dessutom kan du med support före försäljning få hjälp att hitta en partner och köpa och registrera dig för en provperiod. Du kan ringa på lokal kontorstid, måndag till fredag. Support före försäljning kan nås med samma telefonnummer som teknisk support. Instruktioner finns i Kontakta support.

Support för fakturering och prenumerationshantering

Hjälp för problem med fakturering och prenumerationshantering är tillgänglig online eller via telefon under kontorstid i Kina (Beijing-tid), måndag till fredag. Support för fakturering och prenumerationshantering kan nås med samma telefonnummer och onlineprocess för tjänstbegäranden som för teknisk support. Supporttelefonnumret finns på Microsoft 365 som drivs av 21Vianet-portalen. Instruktioner finns i Kontakta support.

Här är några exempel på problem med fakturering och prenumerationshantering:

 • Registrera sig för en provperiod eller köpa en prenumeration
 • Omvandla en provprenumeration till en betalprenumeration
 • Förstå fakturan
 • Förnya en prenumeration
 • Lägga till eller ta bort licenser
 • Avbryta en betalprenumeration

Teknisk support

Teknisk support för Microsoft 365 som drivs av 21Vianet-prenumerationer ger hjälp med grundläggande installation, installation och allmän teknisk användning. I följande tabell visas några exempel på sådana problem.

Supportkategori Exempel
Installation och konfiguration Exchange Online
 • Migrering av Microsoft 365-postlådor
 • Mottagarkonfiguration (postlådebehörigheter, konfigurera vidarebefordran av e-post, konfigurera delad postlåda)
 • Konfiguration av automatisk upptäckt

SharePoint Online
 • Behörigheter och användargrupper
 • Konfiguration av externa användare

Skype för företag – Online
 • Installation och skapa kontakter

Microsoft 365-applikationer för företag
 • Installation och konfiguration
Konfiguration Konfigurationsproblem med tjänsten
 • Enkel inloggning (SSO)
 • Active Directory-synkronisering

Obs!

Här får du information om hur du kontaktar teknisk support: Kontakta support. Teknisk support inkluderar inte felsökning av tjänster eller tillägg från tredje part. Mer information om hur du hittar svar från andra kunder i communityn.

Ärendehantering i teknisk support

21Vianet tilldelar en allvarlighetsnivå till ett ärende när det öppnas, baserat på en bedömning av problemtypen och inverkan på kunden. I följande tabell visas exempel på problemtyper och allvarlighetsnivåer.

Allvarlighetsnivå Åtgärder och supportbeskrivning Exempel
Allvarlighetsnivå A (kritisk) En eller flera tjänster kan inte nås eller användas. Deadlines för produktion, drift eller distribution påverkas betydligt eller så drabbas produktionen eller lönsamheten i hög grad. Flera användare eller tjänster berörs.
 • Omfattande problem med att skicka eller ta emot e-post.
 • SharePoint-webbplatsen ligger nere.
 • Alla användare kan inte skicka snabbmeddelanden, gå med i eller schemalägga Skype för företag-möten eller ringa Skype för företag-samtal.
Allvarlighetsnivå B (hög) Tjänsten kan användas men med nedsatt funktion. Situationen har måttlig inverkan på verksamheten och kan hanteras under kontorstid. En användare, kund eller tjänst påverkas delvis.
 • Skicka-knappen i Outlook är förvrängd.
 • Inställningen går inte att göra från EAC (administrationscentret för Exchange), men möjlig i Exchange Online PowerShell.
Allvarlighetsnivå C (icke-kritisk) Situationen har minimal inverkan på verksamheten. Problemet är viktigt men har inte en betydande aktuell inverkan på kundens tjänst eller produktivitet. En användare upplever vissa störningar men det finns en acceptabel lösning.
 • Hur du anger användarlösenord som aldrig upphör att gälla.
 • Användare kan inte ta bort kontaktinformation i Exchange Online.

Tiden för första svar för teknisk support

Tiden för första svar baseras på allvarlighetsnivåerna som beskrivs ovan. 21Vianets kundtjänst följer upp med undersökning och kundkommunikation i rimlig takt enligt allvarlighetsgrad. 21Vianet förväntar sig även att kunden samarbetar på en rimlig nivå.

Säkerhetsnivå 1 Första svar från 21Vianets kundsupport Kundens ansvar
Sev A 2 (kritisk) Första svar: Inom 1 arbetsdag.
Uppföljning: arbetet fortsätter tills problemet är löst.
Ge en redogörelse för inverkan på verksamheten (se beskrivning av och exempel på allvarlighetsnivå A ovan). Tilldela resurs för att säkerställa fortsatt samarbete med 21Vianet-kundsupportagent för gemensam undersökning och nödvändig kommunikation. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.
Allvarlighetsnivå B (hög) Första svar: Inom 1 arbetsdag. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.
Allvarlighetsnivå C (medel) Första svar: Inom 3 arbetsdagar. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.

1 Om kunden inte kan tillhandahålla den resurs som krävs eller ingen svarar på undersökningen av 21Vianets kundsupportagent i rimlig tid kan 21Vianet-supportteamet sänka allvarlighetsnivån för en tjänstbegäran.

2 Allvarlighetsnivå A är bara tillgänglig för kunder som har tecknat ett avtal för avancerade onlinetjänster med 21Vianet via en säljansvarig. Allvarlighetsnivå A är bara tillgänglig för teknisk support. För support för fakturering och prenumerationshantering är den högsta allvarlighetsnivån B.

Arbetstider för teknisk support

Allvarlighetsgrad A: 24*7 kontinuerlig tjänst

Allvarlighetsnivå B/C: 09:00 ~24:00 (Beijing-tid) per dag, 365 dagar.

Kontakta support

Obs!

Alternativ för assisterad support är endast för administratörer av Microsoft 365-prenumerationsorganisationer. Om du använder Microsoft 365 men inte är administratör kan du fortfarande få support i communityforumen eller genom att kontakta administratören.

Skapa en onlinebegäran

Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online. Gå till Administrationscenter för Microsoft 365 och välj Support>Ny tjänstbegäran.

Ring supporten

Ring supporten. Om du stöter på problem med din onlinebegäran kan du ringa (86) 400-089-0365 och få support via telefon.

Delat supportansvar

21Vianet förstår att det är en viktig aspekt med molntjänster att få teknisk support i tid från kvalificerad personal. Lika viktigt är den avgörande roll som kundens IT-avdelning spelar i supporten för användarna.

Administratörens roller och ansvar

Personer med administratörsroller är de enda i kundens organisation som har behörighet att komma åt Admin avsnittet i Microsoft 365 som drivs av 21Vianet-portalen och för att kommunicera direkt med 21Vianet om Microsoft 365-tjänstbegäranden.

Med Microsoft 365 kan du utse flera typer av administratörer som hanterar olika funktioner. Den här tjänstbeskrivningen använder den allmänna titeln administratör för att referera till alla kategorier av administratörer. Mer information om olika typer av administratörsroller finns i Tilldela administratörsroller i Microsoft 365 for Business.

Administratören är:

 • ansvarig för tjänstadministration och kontounderhåll
 • primär kontakt som konfigurerar och ger support åt alla tjänstanvändare
 • behörig att skicka tjänstbegäranden till 21Vianet.

Administratörens roll är att:

 • skapa och konfigurera användarkonton så att användarna får åtkomst till tjänsterna
 • hantera klientanslutning, klientprogramvara och problem med mobilitetsinstallationer
 • hantera tillgänglighetsproblem för tjänsten inom kundorganisationens kontroll
 • använda resurser för självservicesupport för att lösa supportproblem.

Administratören förväntas ge inledande hjälp till kundens användare. Men om administratören inte kan lösa problemen med hjälp av resurserna för självservicesupport ska han/hon kontakta supporten.

21Vianet-supportrollen

21Vianets supportroll är att:

 • felsöka och ge teknisk vägledning för kundens problem och eskaleringar
 • samla in och validera information som rör specifika tjänstbegäranden
 • koordinera ärenden och hantera lösningar
 • kommunicera med administratörerna så att problemen hanteras kontinuerligt
 • hjälpa till med förfrågningar om licensiering, fakturering och prenumerationer
 • hjälpa till med förfrågningar om köp och utvärderingsversioner
 • kontinuerligt samla in kundfeedback via enkäter om hur tjänsten ska förbättras.

Funktionstillgänglighet

Information om hur du visar funktionstillgänglighet för Microsoft 365-abonnemang finns i Tjänstbeskrivning för Microsoft 365.

Följ oss på WeChat

Skanna den här QR-koden för att följa oss på WeChat och få de senaste uppdateringarna för Microsoft 365 som drivs av 21Vianet.

QR Code för uppdateringar för Microsoft 365 som drivs av 21Vianet.

Hitta dokument och utbildning (länksida)
Snabbinstallation av medarbetare (artikel)
Översikt över konfigurationen av Microsoft 365 Business Premium (video)