Hjälp om administrationscenter för Microsoft 365

Utforska resurser för att arbeta i administrationscenter för Microsoft 365.

Komma igång

Konfigurera prenumerationen och skicka e-post, lägg till användare och installera appar.

Hjälp och utbildning för Småföretag

Utforska alla Microsoft 365-hjälpresurser som ett litet företag behöver.

YouTube – Microsoft 365 hjälp för småföretag

Lär dig hur du konfigurerar och hanterar Microsoft 365 för ditt företag med korta videor.

Komma igång

Registrera dig och konfigurera Microsoft 365.

Installera appar

Installera Microsoft 365-appar.

Migrera data

Flytta dina data från en annan tjänst till Microsoft 365.

Hantera

Hantera prenumerationer, tjänster och användare, skydda företaget och få hjälp med felsökning.

Användare och grupper

Hantera lösenord, lägg till och ta bort användare, konfigurera och hantera grupper, hantera gäståtkomst och tilldela användarlicenser.

E-post och kalendrar

Hantera e-postinställningar, distributionsgrupper och säkerhetsinställningar och konfigurera delade postlådor.

Domäner

Lär dig mer om domäner, konfigurera och hantera domäner och uppdatera DNS-poster.

Dina data och tjänster

Övervaka tjänstens status, säkerhetskopiera data, installera tillägg och uppgradera till de senaste apparna.

Prenumerationer och fakturering

Hantera fakturor, prenumerationer och produktlicenser, uppdatera betalningsmetoder och köp ytterligare tjänster och lagringsutrymme.

Arbeta med kunder

Dela dokument och använda Teams för att samarbeta och hålla möten.

Felsökning

Få åtkomst till resurser som hjälper dig att felsöka och åtgärda problem med dina Microsoft 365-produkter eller -tjänster.