Utbildningskatalog för Power Automate

Hitta rätt onlineutbildning, personliga workshops och event för din roll som användare av Power Apps.

Företags- och tekniska beslutsfattare

Ska ni bestämma huruvida ni ska investera i ny teknik?

Utbildningskatalog för verksamhets- och tekniska beslutsfattare

Apputvecklare

Är du intresserad av att snabbt skapa anpassade verksamhetsappar utan att skriva kod?

Utbildningskatalog för utvecklare

Komma igång

Skapa flöden

Process Advisor

Tenta

Utvecklare

Behöver du skriva kod för att integrera med andra datakällor, utöka kärnsystemfunktionaliteten eller skapa ett komplext program?

Utbildningskatalog för utvecklare

Administratörer

Behöver du hålla system och data flödande, etablerade och säkra dygnet runt?

Utbildningskatalog för administratörer

Partner försäljning och marknadsföring

Är du ansvarig för att hjälpa dina kunder att köpa rätt lösning?

Partnerförsäljning och marknadsföring

Konsulter för funktionella program

Är du en implementeringsexpert för en verksamhetsdomän?

Utbildningskatalog för funktionell appkonsult

Kom igång

Skapa flöden

Process Advisor

Administrera