Översikt över AzureRM PowerShell-modulen

Varning

AzureRM PowerShell-modulen upphör den 29 februari 2024. Mer information finns i Migrera Azure PowerShell från AzureRM till Az.

Tillbakadragning anger att AzureRM PowerShell-modulen kommer att bli inaktuell och därefter upphör att ta emot support. Även om detta inte innebär att modulen slutar fungera, kommer dess användning efter den 29 februari 2024 att ske efter användarens gottfinnande och risk, eftersom den inte längre kommer att underhållas eller uppdateras.

Azure PowerShell tillhandahåller en uppsättning cmdletar som använder Azure Resource Manager-modellen för att hantera dina Azure-resurser. Du kan använda det i webbläsaren med Azure Cloud Shell eller installera det på din lokala dator och använda det i PowerShell-sessioner.

Använd Cloud Shell för att köra Azure PowerShell i webbläsaren eller installera det på egen dator. Läs artikeln Kom igång för att börja använda programmet. Information om den senaste versionen finns i viktig information.

Med hjälp av följande exempel kan du lära dig hur du utför vanliga scenarier med Azure PowerShell:

Lär dig grunderna i PowerShell

Om du inte känner till PowerShell, kan du ta hjälp av en introduktion till PowerShell.

Du kan även titta på den här videon: PowerShell Basics: (Part 1) Getting Started with PowerShell (Grundläggande om PowerShell: (Del 1) Komma igång med PowerShell).

Utveckla dina färdigheter med Microsoft Learn

Andra Azure PowerShell-moduler