PropertyName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för TableRowEntry

Anger den .NET-egenskap som utlöser villkoret. När den här egenskapen finns eller när den utvärderas till true uppfylls villkoret och tabellposten används.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • TableControl-element
  • TableRowEntries-element
  • TableRowEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • PropertyName-element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för PropertyName elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för TableRowEntry Definierar det villkor som måste finnas för att den här tabellposten ska användas.

Textvärde

Ange .NET-egenskapsnamnet.

Kommentarer

Urvalsvillkoret måste ange minst ett egenskapsnamn eller ett skriptblock, men kan inte ange båda. Mer information om hur urvalsvillkor kan användas finns i Definiera villkor för när en visningspost eller ett objekt används.

Mer information om komponenterna i en tabellvy finns i Skapa en tabellvy.

Se även

Skapa en tabellvy

Definiera villkor för när data ska visas

ScriptBlock-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för TableRowEntry

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för TableRowEntry

Skriva en PowerShell-formateringsfil