Text-element för CustomItem för GroupBy

Anger text som läggs till i de data som visas av kontrollen, till exempel en etikett, hakparenteser för att omsluta data och blanksteg för att dra in data. Det här elementet används när du definierar hur en ny grupp med objekt ska visas.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • GroupBy-element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • CustomItem-element
  • Textelement

Syntax

<Text>TextToDisplay</Text>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för Text elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomItem-element för CustomEntry för GroupBy Definierar en kontroll för den anpassade kontrollvyn.

Textvärde

Ange texten i en kontroll för data som du vill visa.

Kommentarer

Se även

CustomItem-element för CustomEntry för GroupBy

Skriva en PowerShell-formateringsfil