CustomItem-element för CustomEntry för GroupBy

Definierar vilka data som visas i den anpassade kontrollvyn och hur de visas. Det här elementet används när du definierar hur en ny grupp med objekt ska visas.

Schema

 • Konfigurationselement
 • ViewDefinitions-element
 • Visa element
 • GroupBy-element
 • CustomControl-element
 • CustomEntries-element
 • CustomItem-element

Syntax

<CustomItem>
 <ExpressionBinding>...</ExpressionBinding>
 <Frame>...</Frame>
 <NewLine/>
 <Text>TextToDisplay</Text>
</CustomItem>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade CustomItem element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
ExpressionBinding-element för CustomItem för GroupBy Valfritt element.

Definierar de data som visas av kontrollen.
Frame-element för CustomItem för GroupBy Valfritt element.

Definierar vilka data som visas i den anpassade kontrollvyn och hur de visas.
NewLine-element för CustomItem för GroupBy Valfritt element.

Lägger till en tom rad i visningen av kontrollen.
Text-element för CustomItem för GroupBy Valfritt element.

Anger ytterligare text för de data som visas av kontrollen.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomEntry-element för CustomControl för GroupBy Innehåller en definition av den anpassade kontrollvyn.

Kommentarer

Se även

CustomEntry-element för CustomControl för GroupBy

ExpressionBinding-element för CustomItem för GroupBy

Frame-element för CustomItem för GroupBy

NewLine-element för CustomItem för GroupBy

Text-element för CustomItem för GroupBy

Skriva en PowerShell-formateringsfil