Dela via


Rest API-referens för Azure Digital Twins

Det här är referensdokumentationen för Rest-API:erna för Azure Digital Twins.

Kontrollplanets API:er används för att hantera din Azure Digital Twins-instans som helhet, så de omfattar åtgärder som att skapa eller ta bort hela instansen. Du kommer också att använda dessa för att skapa och ta bort slutpunkter.

API:er för dataplanet används för att hantera elementen i din Azure Digital Twins-instans, till exempel modeller och tvillingar. De omfattar åtgärder som att skapa, ta bort, uppdatera och lista (exakta åtgärder varierar beroende på ämne).

Läs mer

Mer information om dessa begrepp och om hur du arbetar med Azure Digital Twins finns i Dokumentationen om Azure Digital Twins.