Dokumentation om Azure Digital Twins

Lär dig hur du använder Azure Digital Twins genom att skapa en arkitektur för digitala tvillingar som fungerar som en representation av dina tillgångar, miljöer och affärssystem för att skapa nästa generations IoT-lösningar som modellerar den verkliga världen.