Share via


översikt över Azure Time Series Insights Gen2-dataåtkomst

Azure Time Series Insights Gen2-API:er tillhandahåller dataåtkomståtgärder för Azure Time Series Insights Gen2-miljöer. Gen2-API:er är mestadels strukturerade kring Time Series Model och tillhandahåller REST CREATE-, READ-, UPDATE- och DELETE-åtgärder via Time Series Insights-uttryckssyntaxen (TSX).

Artiklar om dataåtkomst

Mer information om API:er finns i följande artiklar:

Se även

  • Mer information om programregistrering och Azure Active Directory-programmeringsmodellen finns i Azure Active Directory för utvecklare.

  • Mer information om parametrar för begäran och autentisering finns i Autentisering och auktorisering.

  • Verktyg som hjälper dig att testa HTTP-begäranden och svar är:

  • Fiddler. Den här kostnadsfria webbfelsökningsproxyn kan fånga upp dina REST-begäranden så att du kan diagnostisera HTTP-begäran och svarsmeddelanden.

  • JWT.io. Du kan använda det här verktyget för att snabbt dumpa anspråken i ägartoken och sedan verifiera innehållet.

  • Postman. Det här är ett kostnadsfritt testverktyg för HTTP-begäran och svar för felsökning av REST-API:er.

  • Läs mer om Azure Time Series Insights Gen2 genom att läsa Gen2-dokumentationen.