Planera hybridtransaktioner och analysbearbetning med hjälp av Azure Synapse Analytics

Medel
Data Engineer
Azure Synapse Analytics

Se hur hybridtransaktion/analysbearbetning (HTAP) kan hjälpa dig att utföra driftanalyser med Azure Synapse Analytics.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv hybridtransaktions-/analysbearbetningsmönster.
  • Identifiera Azure Synapse Link-tjänster för HTAP.

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här modulen bör du ha grundläggande kunskaper om dataanalys och Azure-tjänster för data. Överväg att slutföra Azure Data Fundamentals-certifieringen först.