Hämta data med Power BI Desktop

Medel
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Hur kan du hitta, samla in och rensa data från olika källor? Power BI är ett verktyg för att tolka data. Du lär dig trick som gör datainsamling enklare.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Utforska de datacentrerade funktionerna och verktygen i Power BI.
  • Utforska olika sätt att hitta data.

Förutsättningar

Åtkomst till Power BI Desktop