Låta Azure DNS vara värd för din domän

Nybörjare
Administrator
Azure
Azure DNS

Skapa en DNS-zon för ditt domännamn. Skapa DNS-poster för att mappa domänen till en IP-adress. Testa att domännamnet leder till din webbserver.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Konfigurera Azure DNS som värd för din domän.

Förutsättningar

  • Kunskaper om nätverksbegrepp som namnmatchning och IP-adresser