Förstå Power BI-administratörsrollen

Medel
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI-administration syftar på hanteringen av organisationsomfattande inställningar som styr hur Power BI fungerar. Användare som tilldelas administratörsroller konfigurerar, övervakar och etablerar organisationsresurser. Den här modulen ger en översikt över administrationsroller, uppgifter och verktyg som hjälper dig att komma igång.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriva viktiga komponenter och funktioner i Power BI
  • Skilja mellan de olika Power BI-administratörsrollerna
  • Identifiera vanliga uppgifter som utförs av Power BI-administratörer
  • Identifiera de vanliga verktyg som används av Power BI-administratörer

Förutsättningar

Vi rekommenderar att du slutför utbildningsvägen Instrumentpanel i en dag innan du påbörjar den här modulen.