Linux på Azure

Nybörjare
Solution Architect
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Machines

Den här omfattande utbildningsvägen förklarar distribution och hantering av Linux på Azure. Lär dig mer om koncept för molnbaserad databehandlings, Linux-IaaS och PaaS-lösningar och dess fördelar samt molntjänster i Azure. Upptäck hur du migrerar och utökar dina Linux-baserade arbetsbelastningar i Azure med förbättrad skalbarhet, säkerhet och sekretess.

Förutsättningar

  • Möjlighet att konfigurera och administrera en Linux-server
  • Åtkomst till ett Microsoft Azure-konto
  • Navigera på Azure-portalen

Moduler i den här utbildningsvägen

Den här modulen hjälper dig att förstå vilka typer av tjänster och plattformar Som Azure tillhandahåller för Linux-miljöer. Du kanske utforskar migreringen av Linux-baserade arbetsbelastningar till molnet, eller så tittar du på att bygga om Linux-baserade program för att öka flexibiliteten och minska tiden till marknaden. När du har granskat det här materialet bör du kunna välja vilka typer av tjänster du behöver för att börja planera Din Linux-miljö.

Lär dig mer om standarder och metoder för planering, distribution, hantering och optimering av virtuella Linux-datorer i Azure.

Med Azure kan du använda flera vanliga etableringsverktyg för att distribuera virtuella Linux-datorer (VM) för att inkludera Terraform, Bicep, Azure-portalen och Azure CLI. I den här modulen får du lära dig hur du distribuerar en virtuell Linux-dator med var och en av dessa metoder.

Lär dig hur du konfigurerar en MEAN-baserad webbapp på en ny virtuell Linux-dator i Azure.