Använda data med Power BI

Nybörjare
Business User
Power BI
Microsoft Power Platform

Vill du fatta affärsbeslut som stöds av data? Lär dig hur du gör det i Power BI. Lär dig att arbeta i Power BI för att granska och interagera med innehållet och fatta affärsbeslut från datorn eller en mobil enhet.

Förutsättningar

  • Få åtkomst till Power BI-tjänsten
  • Appen för försäljning och marknadsföring (ingår i kursen)
  • Potentiella licensieringskrav

Moduler i den här utbildningsvägen

Som konsument kan du använda Power BI-tjänst för att granska och interagera med innehåll som har delats med dig. Den här modulen innehåller grundläggande information som behövs för effektivt arbete i Power BI-tjänsten.

I den här modulen gör vi mer än att visa och utforska innehåll. Du får lära dig att interagera med ditt innehåll genom att arbeta med rapporter och instrumentpaneler för att få och dela nya affärsinsikter.

Du kan använda Power BI Mobile appar för att granska och interagera med innehåll som är tillgängligt för dig i Power BI-tjänst när du är på språng. Den här modulen innehåller den information som du behöver för att arbeta effektivt med Power BI Mobile appar på iOS-, Android- och Windows-enheter.