Utforska vad du kan göra med Power BI

Nybörjare
Business User
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Som konsument kan du använda Power BI-tjänst för att granska och interagera med innehåll som har delats med dig. Den här modulen innehåller grundläggande information som behövs för effektivt arbete i Power BI-tjänsten.

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig följande:

  • Förstå grundläggande begrepp och terminologi för Power BI-tjänst.
  • Söka efter innehåll i instrumentpaneler, rapporter och appar.
  • Visa och exportera data från instrumentpaneler och rapporter.
  • Visa filter som används i en rapport.
  • Förklara relationen mellan instrumentpaneler och rapporter, visualiseringar och paneler.
  • Visa åtgärdsmenyer för paneler och information för rapportvisualiseringar.
  • Dölj och expandera navigeringsfönstret och filter- och bokmärkesfönster.
  • Prenumerera på en instrumentpanel och rapport.
  • Konfigurera en datavarning.
  • Samarbeta med hjälp av kommentarer på instrumentpanelen.

Förutsättningar

Åtkomst till Power BI-tjänsten