Problem med distribution av virtuella datorer

Välkommen till problem med distribution av virtuella datorer. I de här artiklarna beskrivs hur du fastställer, diagnostiserar och åtgärdar problem som kan uppstå när du distribuerar en virtuell Azure-dator. I navigeringsfönstret till vänster bläddrar du igenom artikellistan eller använder sökrutan för att hitta problem och lösningar.